Prohlášení o ochraně osobních dat

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a zásadně nebudou zveřejněny či poskytnuty třetí osobě s vyjímkou související s distribucí a platbou objednávky.